Vispārīgā informācija

Kas ir Covid-19 skartās valstis vai teritorijas?

Tās ir valstis un teritorijas, kurās ir vērojama vīrusa infekcijas nekontrolēta izplatība, t.i., vairs nav iespējams atsekot konkrēta cilvēka inficēšanas avotu. Šo valstu sarakstu lūdzam skatīt mūsu tīmekļa vietnes aktualitāšu sadaļā

 

Vai ir liegta izbraukšana uz Covid-19 skartajām valstīm vai teritorijām? 

Ievērojot personu ceļošanas brīvības tiesības, Latvijas Republika nenosaka aizliegumus doties uz  infekcijas skartajām valstīm un teritorijām, ja vien nav pieņemts un nav publiskots attiecīgs lēmums.

 

Tomēr pieturoties Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām par piesardzības pasākumiem ceļojuma laikā, speciālisti aicina rūpīgi izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un nedoties uz Covid-19 skartajām teritorijām, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi!

 

Jāņem vērā, ka mērķa valsts var noteikt ierobežojošos pasākumus vai karantīnu savā teritorijā daļēji vai pilnīgi. Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija nesniedz finansiālo atbalstu valstspiederīgajiem, kas nonāca grūtībās ārvalstīs minēto apstākļu dēļ.  

 

Cik bīstama ir infekcija?

Uz šo jautājumu šobrīd viennozīmīgi nevar atbildēt, jo tā ir jaunā infekcija. Pasaules veselības organizācijas veiktā izpēte rāda, ka 80% gadījumos slimība norit vieglā formā ar augstu temperatūru un klepu, bet atsevišķos gadījumos - plaušu karsoni; 14% gadījumos slimība norit smagi, ir vērojama apgrūtināta elpošana; 6% gadījumos cilvēki ir kritiskā stāvoklī, kuru raksturo plaušu mazspēja, septisks šoks, orgānu mazspēja un nāves risks. Visbīstamākā slimības izpausme, kas var parādīties tieši koronavīrusa dēļ, ir plaušu fibroze, kas ir neatgriežama un smagi ārstējama. 

Sakotnēji Pasaules veselības organizācija mirstības rādītāju aplēsa 2% apmērā, bet 2020.gada 3.martā mirstība tika novērtēta 3,4% līmenī. 2020.gada 20.februārī Ķīnā mirstību valstī kopumā novērtēja 3,8% līmenī, tai skaitā 5,8% apmērā Uhaņā un 0,7% apmērā pārējā valsts teritorijā. Ķīnā 2020.gada 11.martā bija miruši 5% no saslimušajiem, kuru slimībai ir bijis iznākums – izveseļošanās vai nāve, no visiem reģistrētajiem gadījumiem Ķīnā miruši 3,9%. 

Mirstība ir lielā mērā atkarīga no reģiona, vecuma, dzimuma un veselības stāvokļa. Mirstība vīriešiem it augstāka nekā sievietēm. Augta mirstība ir vērojama Itālijā: 2020.gada 11.martā bija miruši 6,64% no visiem reģistrētajiem gadījumiem. No 2020.gada 8.martā līdz 11.martam dienā vidēji mira 133 cilvēki. Augsti saslimšanās un miršanas tempi neapšaubāmi ietekmēja Itālijas lēmumu noteikt visu valstī par “sarkano zonu”. Visvairāk jaunais vīruss ir bīstams gados vecajiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, diabētu, hroniskajām elpceļu slimībām, hipertensiju un onkoloģiju. 
 

 

Kādi ir piesardzības pasākumi, dodoties uz infekcijas skartajām valstīm un teritorijām?

Ja tiešām rodas nepieciešamība ceļot, lūdzam ievērot šādus piesardzības pasākumus:
 
  • Bieži mazgājiet rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;
  • Ievērojiet distanci vismaz 2 metri no cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;
  • Izvairieties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem;
  • Izvairieties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus;
  • Klepojot un šķaudot, izmantojiet vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgājiet rokas;
  • Sekojiet vietējo varas iestāžu norādījumiem;
  • Ja ceļojuma laikā, vai 14 dienas pēc tā parādās  simptomi, kas norāda uz elpošanas slimībām (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana), nepieciešams vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu.

 

Kādi ir piesardzības pasākumi, atgriežoties no infekcijas skartajām valstīm un teritorijām?

Personai, kura apmeklēja Covid-19 infekcijas skarto teritoriju, 14 dienas pēc atgriešanās jānovēro sava veselība.
 
Sekot vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes: paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c. Ieteicams vismaz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru.
 
Ja parādās kāda no minētām pazīmēm:
  • ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām, ja tas nav iespējams, ievērot vismaz divu metru attālumu,
  • nekavējoties zvanīt pa tālruni 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
  • informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz Covid-19 infekcijas skarto teritoriju.
 
Bērniem (līdz 17 gadiem ieskaitot), kuri ir atgriezušies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, tiek rekomendēts 14 dienas no izbraukšanas brīža no Covid-19 infekcijas skartās teritorijas neapmeklēt izglītības iestādi. 
 
Ja nepieciešams, bērna līdz 14 gadu vecumam, vienam no bērna vecākiem uz šo laika periodu tiek izrakstīta darbnespējas lapa. Ja šo dienu laikā bērnam nav parādījušās elpošanas ceļu infekcijas simptomi, bērns var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.
 
Ja bērnam, kurš atgriezies no Covid-19 infekcijas skartās teritorijas, 14 dienu laikā no izbraukšanas brīža parādās akūtas infekcijas slimības simptomi, bet laboratoriskās izmeklēšanas rezultāts uz Covid-19 infekciju ir negatīvs, bērns tiek ārstēts kā jebkuras akūtas elpceļu infekcijas gadījumā un pēc 14 dienām, ja vairs nav slimības simptomu, var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

 

Vai citur ceļot ir droši?

Pēc stāvokļa 2020.gada 11.martā Covid-19 infekcija skara 120 valstis un teritorijas visā pasaulē un 1 starptautisko transporta līdzekli, kruīza kuģi Diamond Princess. Saslimstība samazinās Ķīnā. Ļoti nopietns infekcijas uzliesmojums joprojām vērojams Itālijā, bet citās Eiropas valstīs epidēmija ir tikai sākuma posmā.  


Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija aicina atbildīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot uz šādām valstīm: Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotie Arābu Emirāti, Austrālija, Bahreina, Beļģija, Čehija, Dānija, Ēģipte, Grieķija, Indija, Irāka, Islande, Izraēla, Kanāda, Kuveita, Lielbritānija, Malaizija, Nīderlande,  Norvēģija, Taizeme, Zviedrija.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka situācija mainās katru dienu. Jaunumiem jūs varat sekot līdzi Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas tīmekļa vietnē un Worldometer tīmekļa vietnē, kurā informācija tiek atjaunota reālā laika režīmā.

 

Kādas ir iespējas ceļojumu atcelšanai?

Ja tūrisma operators atceļ plānoto ceļojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atpakaļ visas iemaksātās avansa summas par ceļojumu. Ja tiešais pakalpojuma sniedzējs (piemēram, aviokompānija vai viesnīca) atceļ plānoto reisu vai rezervāciju naktsmītnē, ceļotājam ir tiesības saņemt atpakaļ par pakalpojumu iemaksāto naudu. 

 

Ja ceļotājs atsakās doties ceļojumā un pats izbeidz kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms ceļojuma sākuma, pamatojoties uz to, ka ceļotājam ir bažas par došanos uz konkrēto galamērķi, šādā gadījumā pakalpojumu sniedzējam nav pienākums atmaksāt patērētājam iemaksātās avansa summas par ceļojumu.

 

Ja ceļotājs pats atsakās saņemt atsevišķu tūrisma pakalpojumu, tad ceļotājam jārēķinās ar zaudējumiem (ar to, ka iemaksātas naudas summas par nenotikušo pakalpojumu netiks atmaksātas), ja vien pakalpojuma sniegšanas noteikumos nav norādīts pretējais (piemēram, ir iegādātas aviobiļetes, kuras var mainīt). Nepieciešamības gadījumā ceļotājs var vērsties pie attiecīgā tūrisma pakalpojumu sniedzēja. 

 

Tikai tādā gadījumā, ja ceļojuma galamērķī vai tiešā tā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi (izsludināta ārkārtas situācija, t.sk. noteikta karantīna), ceļotājam ir tiesības atteikties doties ceļojumā. Šādā situācijā ceļotājam ir tiesības nemaksāt līguma izbeigšanas maksu un saņemt atpakaļ no tūrisma pakalpojuma sniedzēja visas iemaksātās avansa summas par ceļojumu, bet nav tiesību saņemt papildu kompensāciju. 

 

Tā kā katrs gadījums ir vērtējams individuāli, ceļotājam neskaidrību gadījumā vispirms ir jāvēršas pie konkrētā tūrisma pakalpojuma sniedzēja. 

 

Ja ceļojuma laikā nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, tūrisma operators nodrošina ceļotāju izmitināšanu uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs naktis vienam ceļotājam un sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu. Izmitināšanas izmaksas par atlikušajām naktīm, ja nepieciešams, sedz ceļotājs. 

 

Kādas ir iespējas attiecībā uz ceļojuma apdrošināšanu?

Jūsu gadījumā būs spēkā attiecīgās apdrošināšanas kompānijas standarta ceļojuma apdrošināšanas noteikumi.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka vairākām apdrošināšanas kompānijām apdrošināšana ir spēkā līdz brīdim, kad attiecīgajā valstī tiek izsludināta epidēmija. Karantīna ārzemēs nav apdrošināšanas gadījums, ja apdrošinātā persona ir vesela. Uzturēšanas izdevumus sedz tā valsts, kura ir noteikusi karantīnu.

 

Ceļojuma vai lidojuma atcelšana infekcijas slimības dēļ galamērķī parasti nav apdrošināšanas gadījums.

Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
Pašizolācijas termiņš ir samazināts līdz 10 dienām | No 18. septembra atgriežoties no Lietuvas, Gruzijas vai šķērsojot tās tranzītā, ir nepieciešama pašizolācija | Pašizolācija ir spēkā attiecībā uz Tunisiju un Kanādu | Starptautiskie pasažieru pārvadājumi no Latvijas netiek veikti ar: Andoru, Spāniju, Franciju, Čehiju un valstīm ārpus EU, izņemot Tunisiju, Kanādu, Gruziju, Japānu, Ruandu, Urugvaju, Dienvidkoreju, Austrāliju, Jaunzēlandi, Taizemi