Bērnu izbraukšana

Bērnu robežas šķērsošanas kārtību regulē 2010.gada 03.augusta LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 721

 

Bērna izceļošana vecāku pavadībā

Bērniem (personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu), kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (turpmāk tekstā - bērni, kuri ir Latvijas valsts piederīgie), šķērsojot valsts ārējo robežu (t.i. dodoties uz valstīm, kas nav Šengenas zonas dalībvalstis) viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:

  • derīgs ceļošanas dokuments - pase;
  • tā vecāka ceļošanas dokuments ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu; vai
  • bērna dzimšanas apliecību vai tās notariāli apliecinātu kopiju, ja bērna pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu.

 

Ja bērns izceļo tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā papildus augstākminētajiem dokumentiem jāuzrāda notariāli apliecinātu otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) pilnvara bērna izceļošanai no valsts.


 
Bērna izceļošana patstāvīgi

Ja bērns šķērso valsts ārējo robežu pilnvarotas personas pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda: derīgs ceļošanas dokuments - pase. Ministru kabinets pieņēma grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 „Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu”, kas turpmāk atļaus bērniem, kuri ir Latvijas Republikas valstspiederīgie, ceļojot uz Eiropas Savienības dalībvalstīm bez notariāli apstiprinātas pilnvaras vai vecāku piekrišanas. Līdz šim šāda ceļošanas kārtība attiecās tikai uz Šengenas līguma dalībvalstīm. Jaunie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 30.jūnijā.


 
Bērna izceļošana pilnvarotās personas pavadībā

Ja bērns šķērso valsts ārējo robežu pilnvarotas personas pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:

  • derīgs ceļošanas dokuments - pase;
  • vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā (arī tad, ja neviens no vecākiem nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā).

 
Bērna izceļošana aizbildņa pavadībā

Ja bērns šķērso valsts ārējo robežu aizbildņa pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:

  • derīgs ceļošanas dokuments - pase;
  • bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecināta kopija.

 

Papildus informāciju par prasībām izbraucot uz ārzemēm, Jūs varat iegūt piezvanot uz Valsts Robežsardzi. 
VRS Galvenā pārvalde:
Tālr.: 67075616
e-pasts: od@rs.gov.lv
www.rs.gov.lv

Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
No 2021. gada 1. oktobra ieceļošanai Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem tiek atzīta tikai pase, ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu. Vairāk informācijas lūdzam skatīt mūsu vietnes ziņās.