Vispārīgie jautājumi

Kāpēc Jūs piedāvājat apdrošināšanas pakalpojumus, ja tā nav Jūsu pamatdarbība?

Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana tiešam nav tūrisma nozares pamatdarbības veids. Mēs šos pakalpojumus piedāvājam Jūsu ērtībām, lai Jums būtu iespējams vienā interneta vietnē saņemt ar Jūsu ceļojumu saistīto servisu. Mūsu uzdevums ir atvieglot Jums piekļuvi apdrošināšanas sabiedrību izstrādātajiem ceļojumu apdrošināšanas produktiem, taču tas ir Jūsu pienākums iepazīties ar apdrošināšanas sabiedrību piedāvātajiem nosacījumiem un izvēlēties sev piemēroto apdrošināšanas sabiedrību un tās produktu.  

 

Vai Jums jābūt reģistrētam Finanšu un kapitāla tirgus komisijā kā apdrošināšanas starpniekam?

Tā kā Aģentūras darbība atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 7.pantā noteiktajiem kritērijiem, tai nav jāreģistrējas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā kā apdrošināšanas starpniekam.

 

Kāda ir Jūsu loma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā?

Ir iespējamas 2 situācijas:

  1. Ceļojuma apdrošināšanu piedāvā Tūrisma operators, un Aģentūra to piedāvā Jums kā ceļotajam kā ceļojuma papildpakalpojumu. Šajā gadījumā spēkā ir Tūrisma operatora paziņotie noteikumi un nosacījumi, kuru kopsavilkums sniegts ceļojuma aprakstā, parasti sadaļā „Papildinformācija”. Kā likums šajā gadījumā Jums nebūs iespējams izvēlēties apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas programmu. 
  2. Aģentūra darbojas kā Apdrošināšanas sabiedrību partneris, nodrošinot to izstrādāto un piedāvāto ceļojumu apdrošināšanas pakalpojumu (produktu) izplatīšanu Jums. Aģentūra darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību noteiktajām pilnvarām. Jūs varat piekļūt šim servisam no augšējās izvēlnes „Apdrošināšana” vai ceļojuma pieteikšanas un iegādes laikā. Šajā gadījumā Jums būs iespējams izvēlēties apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas programmu.

Aģentūra neuzņemas atbildību par Apdrošināšanas sabiedrību piedāvātajiem pakalpojumiem (produktiem) un sniegto informāciju par tiem, tos nepārstāv un nesniedz garantijas (noteiktas vai izrietošas) par piedāvāto pakalpojumu atbilstību vai kvalitāti, kā arī par tiešsaistes servisa tehniskās funkcionēšanas nodrošināšanu. Jūs esat pilnīgi atbildīgs par sniegtās informācijas izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par pakalpojuma izmantošanu vai atteikšanos no tā.

 

Kādā veidā es varu iegādāties no Jums ceļojuma apdrošināšanu?

Pastāv 3 veidi:

  1. Iegādāties ceļojuma apdrošināšanu kā ceļojuma papildpakalpojumu saskaņā ar Tūrisma operatora noteikumiem un nosacījumiem, kuru kopsavilkums sniegts ceļojuma aprakstā, parasti sadaļā „Papildinformācija”. 
  2. Iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, lietojot tiešsaistes servisu interneta vietnē www.demareadmare.lv vai www.demareadmare.eu. Pakalpojuma apmaksa tiek veikta tiešsaistē, to nodrošina un apmaksu saņem apdrošināšanas sabiedrība. 
  3. Pēc Jūsu pieprasījuma Aģentūra noformē Jums apdrošināšanas polisi saskaņa ar Apdrošināšanas sabiedrības noteikumiem un nosacījumiem. Pakalpojums Jums jāapmaksā Aģentūrai saskaņā ar tās izrakstīto rēķinu. 

Pirmajā gadījumā līguma attiecības ar apdrošināšanas kompāniju Jums radīsies ar Tūrisma operatora starpniecību. Otrajā un trešajā gadījumā Jūs kļūstat par juridiski saistošu līgumattiecību dalībnieku ar attiecīgu apdrošināšanas sabiedrību.

 

Vai Aģentūra ir atbildīga par apdrošināšanas sabiedrību noteikumu skaidrošanu un informācijas sniegšanu?

Nē, Aģentūra nodrošina Jums iespēju iegādāties apdrošināšanas polisi, kas ir spēkā saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības noteikumiem. Mēs nodrošinām Jums iespēju izvelēties sev piemēroto apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas programmu, taču mēs izvairāmies no jebkādam darbībām, kas ietekmētu Jūsu izvēli. 


Jūsu pienākums ir iepazīties ar apdrošināšanas sabiedrību noteikumiem pirms pakalpojuma pasūtīšanas uzsākšanas. Vārds „noteikumi” nozīmē ne tikai dokumentu ar atbilstošu nosaukumu, bet arī jebkādu citu svarīgu informāciju, kas izvietota apdrošināšanas sabiedrības mājas lapā, tai skaitā apdrošināšanas gadījuma pietiekšanās kārtību un termiņus, Jūsu pienākumus šajā sakarā un citas piemērojamās prasības. Lūdzam ņemt vērā, ka šo prasību neievērošana var novest pie tiesību ierobežošanas vai pat zaudēšanas attiecībā uz apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu.


Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par apdrošināšanas polises iegādes gaitā sniegtās informācijas pilnīgumu, precizitāti un patiesumu, kā arī par tās nozīmes pareizu izpratni atbilstoši apdrošināšanas sabiedrības noteikumiem. Aģentūra nekādā gadījumā neuzņemas pienākumus un atbildību pārbaudīt Jūsu sniegto informāciju, ka arī neuzņemas atbildību par nepareizas un/vai nepatiesās informācijas norādīšanas sekām.

Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
No 2021. gada 1. oktobra ieceļošanai Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem tiek atzīta tikai pase, ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu. Vairāk informācijas lūdzam skatīt mūsu vietnes ziņās.