Līguma noslēgšana

Kādas līgumattiecības rodas starp darījuma pusēm, ja Jūs pērkat kompleksa tūrisma ceļojumu pie tūrisma aģenta?

Šajā gadījumā rodas trīspusējas attiecības starp Klientu, Aģentūru (SIA "De Mare Ad Mare Baltic") un Tūrisma operatoru. Klients pārstāv visus ceļojuma dalībniekus - Tūristus un uzņemas atbildību par Tūristu informēšanu līgumā noteiktajos ietvaros.

 

Minēto attiecību līgumiskais pamats ir Aģentūras „Vispārējie tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumi” un starp Aģentūru un Klientu noslēgtais līgums par tūrisma pakalpojumu sniegšanu. 

 

Kādi ir Aģentūrai līgumā noteiktie pienākumi?

Aģentūra nodrošina klienta informēšanu par brauciena nosacījumiem, nodrošina ceļojuma rezervēšanas iespējas, rezervēšanas apstiprināšanas vai apstiprināšanas atteikuma nosūtīšanu Klientam, ceļojumam nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu Klientam pēc pilnas apmaksas veikšanas. 

 

Primārais dokuments, kas nosaka Aģentūras tiesības, pienākumus un atbildību ir Aģentūras „Vispārējie tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumi” un šiem noteikumiem tiek dota priekšroka attiecībā uz jautājumiem, kas skar Aģentūru, ja starp līgumu un noteikumiem rodas pretrunas.  

 

Kādi ir Tūrisma operatoram līgumā noteiktie pienākumi?

Tūrisma operators nodrošina:

  • iespēju Aģentūrai veikt tūrisma pakalpojumu rezervēšanu Klientu uzdevumā un nepieciešamu informācijas atbalstu tūrisma pakalpojumu piedāvāšanai un pārdošanai Klientiem saskaņā ar Tūrisma operatora noteikto kārtību un nosacījumiem;
  • tūrisma braucienu organizēšanu un  tūrisma pakalpojumu sniegšanu līgumā un pakalpojumu apliecinošajā dokumentā noteiktajā apjomā.

 

Līgums par tūrisma pakalpojumu sniegšanu starp Aģentūru un Klientu parasti tiek noslēgts pēc Tūrisma operatora noteiktās formas un šim līgumam tiek dota priekšroka attiecībā uz Tūrisma operatora tiesībām, pienākumiem un atbildību, ja rodas pretrunas ar Aģentūras „Vispārējiem tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumiem”.

 

Kādā veidā tiek noslēgts līgums par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem?

Kad Jūs lietojat šo interneta vietni un izmantojat tajā piedāvātos tiešsaistes pakalpojumus, Jums ir saistoši un Jūs apņematies ievērot Aģentūras „Vispārējos tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumus”.

 

Nosūtot Aģentūrai pieteikumu ceļojuma rezervēšanai tiešsaistē interneta vietnē www.demareadmare.lv vai www.demareadmare.eu, Jums jāatķeksē opcija "piekrītu līguma nosacījumiem", kā rezultātā Jums kļūst saistoši Aģentūras „Vispārējie tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumi” un citi pieteikumā formā minētie papildu dokumenti, ja tādi ir.

 

Pēc tam, kad Tūrisma operators apstiprina ceļojuma rezervēšanu, uz Jūsu e-pastu tiek aizsūtīta vēstule ar ceļojuma apmaksas saiti un pievienoto līgumu starp Jums un Aģentūru par tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurā tiek ierakstītas Jūsu rezervētā ceļojuma detaļas. Sekojot e-pasta vēstulē esošajai saitei, Jums jāatķeksē opcija "piekrītu līguma nosacījumiem", kā rezultātā Jums kļūst saistoši līguma nosacījumi par tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

 

Aģentūras „Vispārējos tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumos” paredzēti arī citas līguma par kompleksa tūrisma pakalpojumiem noslēgšanas formas, kuras Jūs varat izvēlēties, ja Jums ir tāda vēlme. 

 

Kādus pienākumus man izvirza likumdošanas prasības?

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.353 izvirza Jums šādus pienākumus:

  • ievērot normatīvajos aktos par personu robežšķērsošanas kārtību noteiktās prasības;
  • ierasties līgumā norādītajā laikā un vietā, kā arī ievērot viesnīcu, transportlīdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus;
  • pakalpojuma sniegšanas laikā konstatējot trūkumus līguma izpildē, par to nekavējoties uz vietas informēt attiecīgā pakalpojuma sniedzēju vai tūrisma operatora pārstāvi (ja tāds attiecīgajā valstī ir), kā arī pēc iespējas ātrāk informēt tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;
  • nekavējoties informēt līgumā norādīto tūrisma operatora pārstāvi, ja klients/tūrists ir paredzējis nepievienoties grupai pakalpojuma sniegšanas laikā;
  • nodrošināt, ka ceļojuma laikā ir pieejams par pakalpojuma sniegšanu noslēgtais līgums, kas kalpo kā saistību pierādījums.
Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
No 2021. gada 1. oktobra ieceļošanai Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem tiek atzīta tikai pase, ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu. Vairāk informācijas lūdzam skatīt mūsu vietnes ziņās.