Pasažieru tiesības

Kādi normatīvie akti garantē aviotransporta pasažieru tiesības?

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regula Nr. 261/2004, kas paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgstošu kavēšanos (turpmāk tekstā – Regula) paredz pasažieru tiesību minimumu gadījumos, kad - pasažieriem pret to gribu atsaka iekāpšanu gaisa kuģī, lidojums ir atcelts, lidojums kavējas.

 

Regula tiek piemērota:

 1. pasažieriem, kas izlido no lidostas kādas ES dalībvalsts teritorijā;
 2. pasažieriem, kas izlido no trešās valsts lidostas uz lidostu kādas ES dalībvalsts teritorijā, ja vien viņi šajā trešā valstī nav saņēmuši atlīdzinājumu vai kompensāciju un par viņiem nav rūpējušies un ja attiecīgo reisu apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir Kopienas pārvadātājs.

Šī regula neattiecas uz pasažieriem, kas ceļo bez maksas vai par samazinātu biļešu cenu, kas sabiedrībai nav tieši vai netieši pieejama. Tomēr tā attiecas uz pasažieriem, kuru biļetes ir izsniegtas saskaņā ar gaisa pārvadātāja vai ceļojuma rīkotāja noteiktu biežu lidojumu programmu vai citu komerciālu programmu.

 

Jūsu ievērībai!!!

Ja Jums ir atteikta iekāpšana vai Jūsu lidojums ir atcelts vai kavējas vismaz divas stundas, lūdziet pie reģistrācijas vai iekāpšanas letes paziņojumu par Jūsu tiesībām, jo īpaši attiecībā uz kompensāciju un atbalstu.

 

Papildus informāciju lūdzam skatities PTAC mājas lapā

 

Iekāpšanas atteikums

Vairāk informācijas par to, kas ir iekāpšanas atteikums un kāda ir standarta procedūra, saskaņa ar kuru jārīkojas aviokompānijai šādā situācijā, lūdzam skatīties sadaļā "Registrācija un iekāpšana". 

 

Ja pasažieriem ir atteikta iekāpšana pret to gribu, apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nekavējoties ir pienākums izmaksāt pasažieriem kompensāciju šādā apmērā:

 1. EUR 250, ja lidojuma attālums ir 1500 km vai mazāks;
 2. EUR 400, ja lidojuma attālums ES robežās ir lielāks par iepriekšminēto, kā arī citu reisu gadījumā, ja lidojuma attālums ir 1500 km līdz 3500 km;
 3. EUR 600 attiecībā uz reisiem, ja lidojuma attālums pārsniedz 3500 km ārpus ES.

Ja pasažieriem tiek piedāvāts mainīt maršrutu līdz tā galamērķim, izmantojot citu lidojumu, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par 2, 3 vai 4 stundām, tad apkalpojošais gaisa pārvadātājs var paredzēto kompensāciju samazināt par 50 %.

 

Kompensācija izmaksājama skaidrā naudā, izmantojot elektronisku bankas pārskaitījumu, bankas pārveduma rīkojumu, bankas čekus, vai, saņemot pasažiera parakstītu piekrišanu, ceļojumu kuponos vai citos pakalpojumos.

 

Jūsu ievērībai!!!

Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs atsaka iekāpšanu, viņa pienākums tūlīt pēc paziņojuma sniegšanas ir izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu. Gaisa pārvadātājam pasažieriem jāsniedz konkrētās valsts pilnvarotās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

 

Reisa atcelšana

Reisa atcelšana ir lidojuma neveikšana, kurš ir bijis iepriekš ieplānots un uz kuru ir rezervēta vieta.

 

Ja reiss ir atcelts, gaisa pārvadātājam ir pienākums:

 • Nodrošināt pasažieriem iespēju izvēlēties biļetes cenas atmaksāšanu 7 dienu laikā (attiecīgajā gadījumā arī bezmaksas reisu atpakaļ uz izlidošanas vietu) vai citu iespēju nokļūt galamērķi. 
 • Izmaksāt kompensāciju tādā pašā apmērā kā iekāpšanas atteikuma gadījumā, izņemot zemāk izklāstītos gadījumus.
 • Nodrošināt ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, nepieciešamības gadījumā izmitināšanu viesnīcā (arī transportu līdz viesnīcai), sakaru līdzekļu bezmaksas pieejamību – divi telefona zvani, divu teleksa vai faksa ziņu vai arī divu elektronisko vēstuļu nosūtīšanu.
 • Gaisa pārvadātāja pienākums, sniedzot iepriekš minēto atbalstu, ir pievērst īpašu uzmanību personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, to pavadītāju vajadzībām, kā arī bērnu vajadzīgām, kas ceļo bez pavadības.

 

Informējot pasažierus par lidojuma atcelšanu, sniedz paskaidrojumu par iespējamo alternatīvo transportu. Pierādīšanas pienākums attiecībā uz to, vai un kad pasažieris ir informēts par lidojuma atcelšanu, gulstas uz gaisa pārvadātāju.

 

Izņēmumi:

 • Viens no šādiem gadījumiem:
 1. pasažieri ir informēti par atcelšanu vismaz divas nedēļas pirms paredzētā izlidošanas laika vai
 2. pasažieri ir informēti par atcelšanu laika posmā no divām nedēļām līdz septiņām dienām pirms paredzētā izlidošanas laika un viņiem ir piedāvāta maršruta maiņa, sakarā ar kuru viņi var izlidot ne vairāk kā divas stundas pirms paredzētā izlidošanas laika un sasniegt savu galamērķi mazāk kā četras stundas pēc iepriekš paredzētā ielidošanas laika, vai arī
 3. pasažieri ir informēti par atcelšanu mazāk nekā septiņas dienas pirms paredzētā izlidošanas laika un viņiem ir piedāvāta maršruta maiņa, sakarā ar kuru viņi var izlidot ne vairāk kā vienu stundu pirms iepriekš paredzētā izlidošanas laika un sasniegt savu galamērķi mazāk kā divas stundas pēc paredzētā ielidošanas laika.
 • Apkalpojošais gaisa pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi

 

Jūsu ievērībai!!!

Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs atceļ lidojumu, viņa pienākums tūlīt pēc paziņojuma sniegšanas ir izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu. Gaisa pārvadātājam pasažieriem jāsniedz konkrētās valsts pilnvarotās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

 

 

Reisa kavēšanās

Noteikumi piemērojami, ja gaisa pārvadātājs, kas nodrošina konkrēto reisu, paredz aizkavēšanos:

 • uz 2 stundām un ilgāk reisam, ja lidojuma attālums ir 1500 km vai mazāks,
 • uz 3 stundām vai ilgāk, ja lidojuma attālums ES robežās ir lielāks par iepriekšminēto, kā arī citu reisu gadījumā, ja lidojuma attālums ir 1500 līdz 3500 km,
 • uz 4 stundām vai ilgāk reisam, kura lidojuma attālums pārsniedz 3500 km ārpus ES robežām.

 

Šajos gadījumos gaisa pārvadātājam ir pienākums Jums nodrošināt ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, nepieciešamības gadījumā izmitināšanu viesnīcā (arī transportu līdz viesnīcai), sakaru līdzekļu bezmaksas pieejamību – divi telefona zvani, divu teleksa vai faksa ziņu vai arī divu elektronisko vēstuļu nosūtīšanu.

 

Ja reisa kavēšanās ir 5 stundas un ilgāk, gaisa pārvadātāja pienākums ir Jums piedāvāt atmaksāt biļetes vērtību (vajadzības gadījumā kopā ar bezmaksas reisu atpakaļ uz sākotnējo izlidošanas vietu).

 

Eiropas Kopienu tiesas 2009. gada 19. novembra spriedums nosaka, ka kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināti atcelto lidojumu pasažieriem, piemērojot tiesības uz kompensāciju, un tie var pieprasīt Regulas (EK) Nr. 261/2004 7. pantā paredzētās tiesības uz kompensāciju, kad tie kavēta lidojuma dēļ cieš trīs vai vairāk stundu laika zudumu, proti, tie sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc gaisa pārvadātāja sākotnēji paredzētā laika. Tomēr šāds kavējums nedod pasažieriem tiesības uz kompensāciju, ja gaisa pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma ilgo kavējumu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi, proti, apstākļi, pār kuriem gaisa pārvadātājam nav faktiskas kontroles.

 

Jūsu ievērībai!!!

Gadījumā, ja paredzama lidojuma kavēšanās ilgāk kā divas stundas, gaisa pārvadātāja pienākums tūlīt pēc paziņojuma sniegšanas ir izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu. Gaisa pārvadātājam pasažieriem jāsniedz konkrētās valsts pilnvarotās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

 

Bagāžas nozaudēšana / sabojāšana

Jūs varat izvirzīt prasību līdz pat 1 000 SDR (1 SDR = 1,18 EUR) apmērā attiecībā uz zaudējumiem, ko radījusi Jūsu bagāžas iznīcināšana, sabojāšana, pazaudēšana vai aizkavēšana ES lidsabiedrības reisā jebkurā vietā pasaulē. Ja lidsabiedrība Jūsu prasībai nepiekrīt, Jūs varat vērsties tiesā.

 

Par zaudējumiem saistībā ar reģistrētu un nodotu bagāžu Jums prasība jāiesniedz rakstveidā 7 dienu laikā pēc tās saņemšanas atpakaļ un 21 dienas laikā par aizkavētu bagāžu pēc tās saņemšanas atpakaļ.

 

Invalīdu tiesības, ceļojot ar gaisa transportu

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1107/2006 (2006.gada 5.jūlijs) par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu paredz, ka:

Gaisa pārvadātājs vai tā aģents, vai ceļojuma rīkotājs, kā iemeslu minot personas invaliditāti vai ierobežotas pārvietošanās spējas, neatsakās:

 1. pieņemt rezervāciju lidojumam, kas sākas vai beidzas lidostā, kurai piemēro šo regulu;
 2. nodrošināt invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās
  spējām iekāpšanu gaisa kuģī šādā lidostā, ja šādai personai ir derīga biļete un rezervācija.

 

Iepriekš minētajam regulējumam ir paredzēti atsevišķi izņēmumi, kas ir saistīti ar drošības prasībām vai apstākli, ka gaisa kuģa vai tā durvju izmēra dēļ invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām iekāpšana vai pārvadāšanair fiziski neiespējama.

 

Invalīds vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai ir bijusi liegta iekāpšana gaisa kuģī invaliditātes vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ, un personai, kas pavada šo personu, piedāvā tiesības saņemt atlīdzību vai mainīt maršrutu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 261/2004 8. pantā. Tiesības izvēlēties lidojumu atpakaļ vai maršruta maiņu ir atkarīgas no tā, vai izpildītas visas drošības prasības.

 

Kad invalīds vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām ierodas lidostā, lai sāktu ceļojumu ar gaisa kuģi, lidostas vadības dienests ir atbildīgs par palīdzības nodrošināšanu tā, lai attiecīgā persona varētu izlidot ar gaisa kuģi, uz kuru tā ir rezervējusi vietu.

 

Gadījumā ja, pārvietojot lidostā vai pārvadājot gaisa kuģī, tiek bojāti vai nozaudēti ratiņkrēsli vai citi pārvietošanās palīglīdzekļi un palīdzības ierīces, pasažierim, kuram pieder šis aprīkojums, ir tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar starptautiskajiem, Kopienas un dalībvalstu tiesību aktiem.

 

Regulu Nr. 1107/2006 uzrauga un sūdzības šai jomā izskata Civilās aviācijas administrācija.

 

Kompensācija naves vai savainojuma gadījumos

Bojājumiem līdz 100 000 SDR valūtā (Speciālās aizņēmuma tiesības, 1 SDR = 1,18 EUR) gaisa pārvadātājs nevar apstrīdēt kompensācijas pretenzijas.  Ja šī summa ir lielāka, gaisa pārvadātājs var mēģināt apstrīdēt pieprasījumu, pierādot, ka negadījums noticis ne viņa vainas dēļ. Ja pasažieris ir cietis vai miris, gaisa pārvadātājam 15 dienu laikā pēc tam, kad persona, kuras vaŗdā pieprasīta kompensācija, ir identificēta, jāveic avansa maksājums tā kā šī nauda varētu būt nepieciešama, lai nosegtu tūlītējus finansiālos izdevumus. Nāves gadījumā šāda veida avansa maksājums nevar būt zemāks par 16 000 SDR.

 

Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
No 2021. gada 1. oktobra ieceļošanai Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem tiek atzīta tikai pase, ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu. Vairāk informācijas lūdzam skatīt mūsu vietnes ziņās.