Vispārīgie jautājumi

Uzmanību: izmaiņas!

2018.gada 1.jūlijā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas transponēta Latvijas Republikas nacionālajā likumdošanā. 


Izmaiņu kopsavilkums

Jaunā direktīva regulēs ne tikai kompleksos tūrisma pakalpojumus kā iepriekš, bet arī saistītos tūrisma pakalpojumus, attiecībā uz kuriem to sniedzējiem jānodrošina aizsardzība saistību neizpildes gadījumiem bankas garantijas vai apdrošināšanas veidā. Turklāt, tiek precizētas un paplašinātas ceļotāju tiesības. Plašāka informācija par Direktīvā (ES) 2015/2302 paredzētajām pamattiesībām saistībā ar kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem.


Aģentūras piedāvātie pakalpojumi

Aģentūra savās tīmekļa vietnēs piedāvā kompleksos tūrisma pakalpojumus un individuālos tūrisma pakalpojumus. Aģentūra nepiedāvā saistītos tūrisma pakalpojumus. Norāde par piedāvāto pakalpojumu veidu tiks sniegta katra produkta apraksta sadaļā “Informācija”. 


Par piedāvāto komplekso tūrisma pakalpojumu organizāciju un aizsardzības nodrošināšanu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302 ir atbildīgi produkta apraksta sadaļā “Informācija” paziņotie tūrisma operatori. 

 

Piedāvātie individuālie tūrisma pakalpojumi un to kombinācijas ir ārpus Direktīvas (ES) 2015/2302 un neparedz tajā paredzēto aizsardzību. Šajā gadījumā paziņotā vairāku pakalpojumu cena ir indikatīva (var nebūt aktuāla), nav saistoša un tiek norādīta vienīgi Jūsu ērtībām, lai Jūs varētu plānot savu ceļojuma budžetu. Lūdzam ņemt vērā, ka individuālo pakalpojumu piedāvājumu gadījumā katra nākamā pakalpojuma rezervācija ar Aģentūras starpniecību būs iespējama ne ātrāk par 24 stundām kopš iepriekšējā pakalpojuma rezervācijas. 

 

Ja jūs izvēlēsieties un samaksājat par vienu ceļojuma pakalpojumu, jūs nevarēsiet izmantot tiesības, kas attiecas uz kompleksajiem vai saistītajiem tūrisma pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302. Tādēļ mēs būsim atbildīgi par maksājumu veikšanu pakalpojumu sniedzējam, par apstiprinājuma saņemšanu un derīgu pakalpojuma dokumentu sniegšanu. Mēs nebūsim atbildīgi par individuālo ceļojumu pakalpojumu pienācīgu izpildi. Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

 

Turpmāk atspoguļotā informācija atbilst iepriekšējām likumdošanas prasībām un tiks aktualizēta tuvākajā laikā. 

 

Kādi normatīvie akti regulē tūrisma pakalpojumu sniegšanu Latvijā?

Tūrisma pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentē Tūrisma likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību".

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 1990.gada 13.jūnija direktīvas 90/314/EEC par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām tūrēm.

 

Vai Latvijas likumdošanas prasības attiecas uz visiem tūrisma pakalpojumiem?

Nē, Tūrisma likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.353 iekļautais regulējums attiecas tikai uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

 

Kompleksais tūrisma pakalpojums ir tūrisma pakalpojumu apvienojums (jeb pakete), kurš sagatavots iepriekš vai pēc klienta pieprasījuma un ietver sevī vismaz divus no šādiem tūrisma pakalpojumiem — transportu, izmitināšanu vai citu tūrisma pakalpojumu, kas nav transporta vai izmitināšanas palīgpakalpojums un aizņem proporcionāli lielāko daļu no tūrisma pakalpojumu apvienojuma.

 

Kāda ir atšķirība starp tūrisma operatoru un tūrisma aģentu?

Tūrisma operators pats organizē un īsteno tūrisma pakalpojumu sniegšanu, pārdodot tos tiešā veidā vai ar tūrisma aģentu starpniecību. Tūrisma aģents pats neorganizē ceļojumus, bet pārdod klientiem citu operatoru izstrādātos braucienus. Liela daļa tūrisma operatoru ir vienlaicīgi gan operators (izstrādā un pārdod savus ceļojumus), gan aģents (pārdod klientiem citu operatoru organizētos braucienus). 

 

SIA "De Mare Ad Mare Baltic" ir tūrisma aģents. Tūrisma aģentu priekšrocība attiecībā uz klientiem ir tāda, ka aģents bieži vien strādā klienta interesēs, palīdzot no plaša piedāvājumu klāsta atlasīt un izvēlēties ceļojumu, kas būtu pēc iespējas vairāk piemērots klienta vēlmēm.  

 

Vai tūrisma operatoru un tūrisma aģentu darbībai Latvijā ir nepieciešama speciālā atļauja?

Nē, speciālā atļauja jeb licence nav vajadzīga, taču visiem tūrisma operatoriem un aģentiem jāreģistrējas TATO - tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāzē, kuru uztur Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija. Datu bāzē ir iekļauta tūristiem derīga informācija par komersantu, tai skaitā par tā preču zīmēm un interneta vietnēm.

 

SIA "De Mare Ad Mare Baltic" ir reģistrēta ar numuru TATO-2015-57. TATO numuri ir jāatspoguļo līgumos, kurus operators vai aģents noslēdz ar klientu. 

 

Kādu tūrisma operatoru ceļojumus piedāvā SIA "De Mare Ad Mare Baltic"?

Tūrisma operatoru saraksts, kuru pakalpojumus nodrošina SIA "De Mare Ad Mare Baltic" ir pieejams TATO - tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāzē, kā arī pie katra ceļojuma piedāvājuma ir atspoguļots tūrisma operatora logotips. 

 

Vai es esmu aizsargāts no situācijām, kas saistītas ar Tūrisma operatora finansiālajām grūtībām vai maksātnespēju?

Jā, bet tikai attiecībā uz kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem. Tā kā Tūrisma operatoru darbībai piemīt zināmi riski, kas var novest pie to finansiālajām grūtībām vai maksātnespējas, Latvijas Republikas Tūrisma likums paredz, ka:

  • Tūrisma operatoram, kas organizē kompleksos tūrisma pakalpojumus, obligāti nepieciešama klienta iemaksātās naudas drošības garantija; 
  • Tūrisma aģents drīkst piedāvāt vai pārdot tikai tādu kompleksu tūrisma pakalpojumu, kas ir nodrošināts ar klientu iemaksātās naudas drošības garantiju.

.

Klientu iemaksātās naudas drošības garantija nodrošina saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam un tūrista atgriešanos valstī, no kuras sācies ceļojums, ja līgumā nav noteikts citādi. Šie nosacījumi attiecas uz gadījumiem, ja Tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu līdz savas maksātnespējas procesa pasludināšanai vai savas maksātnespējas gadījumā. Klientu iemaksātās naudas drošības garantija var būt apdrošināšanas vai bankas garantijas formas. 


Jūs varat pārbaudīt klientu iemaksātās naudas drošības garantijas esamību TATO - tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāzē


Ministru kabineta noteikumi Nr.353 pieprasa, ka līgumā par tūrisma pakalpojumu sniegšanu norāda klienta iemaksātās naudas apdrošinātāja vai garantētāja nosaukumu, adresi un līguma numuru, kā arī personu, pie kuras vērsties ceļojuma laikā, ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde.

 

Vai SIA "De Mare Ad Mare Baltic" ir nepieciešama klientu iemaksātās naudas drošības garantija?

Nē, Latvijas Republikas likumdošana neizvirza šādas prasības tūrisma aģentiem. Tūrisma aģentu biznesa modelis nav saistīts ar tādiem riskiem, kas piemīt tūrisma operatoriem. Gadījumi, kad ceļojumi nenotika aģentu vainas dēļ bija saistīti ar viņu negodīgo rīcību. Tūrisma aģents, kas plāno strādāt ilgtermiņā, rūpēsies par savu reputāciju, kuru var pazaudēt uz visiem laikiem. 

 

Vai SIA "De Mare Ad Mare Baltic" ir pastāvīgs birojs?

Nē, Aģentūrai nav un tuvākajā nākotnē nav paredzēts izveidot biroju klientu apkalpošanai. Pakalpojumu sniegšana un klientu atbalsts tiek nodrošināts tiešsaistē interneta vietnēs www.demareadmare.lv un www.demareadmare.eu, pa tālruni un e-pastu. Nepieciešamības gadījumā ir iespējama izbraukšana pie Klienta Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā, bet katra tāda izbraukšana ir maksas pakalpojums. 

Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
No 2021. gada 1. oktobra ieceļošanai Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem tiek atzīta tikai pase, ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu. Vairāk informācijas lūdzam skatīt mūsu vietnes ziņās.